Χριστουγεννιάτικη Μάσκα για τον Κορωνοϊό (9)

Διάφορα σχέδια

Περιγραφή